Sök Stipendium

Bröstcancerföreningen Värmland välkomnar alla medlemmar att söka stipendium för ex. rekreation, rehabilitering, inköp av baddräkt, tatuering av ögonbryn med mera. Stipendiet kan sökas upp till 5 år efter bröstcancerdiagnosen.

Publicerad 21 april 2022

uppdaterad 14 februari 2023

vårblomma

I ansökan anges ändamål, motivering, kostnad, kontaktuppgifter samt kontonummer.

Beslut om stipendium beviljas sker vid kommande styrelsemöte. Stipendiet utbetalas mot uppvisande av kvitto. Möjlighet finns att få ett förhandsbesked om ansökan kommer att beviljas. Skicka då in ansökan med förväntad kostnad. Om ansökan beviljas ska kvitton skickas in före utbetalning.

Frågor besvaras av ordföranden i BCF styrelse.

Välkommen med ansökan till:

Bröstcancerföreningen Värmland

Södra Kyrkogatan 11

652 25 Karlstad

Märk kuvertet ” Stipendieansökan”

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem